Hasta Sorumlulukları

Hasta sorumluluğu, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yapılan 8 Mayıs 2014 tarihli değişiklikle birlikte Hastanın Uyması Gereken Kurallar maddesi eklenmiştir.
Hasta, sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
• Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
• Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
• Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.
Hastane Kurallarına Uyma
• Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
• Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
• Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
• Hasta verilen randevulara uymalıdır.
• Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
• Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
• Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz.
• Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz.
• Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar.
• Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar.
Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
• Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
• Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
Verilen Tedaviye Uyma
• Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır.
• Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür, uygulayamadığı takdirde haber vermelidir.
• Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.

Görüş ve Önerileriniz