İnsan Kaynakları

İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi

Boş kadrolarımıza, pozisyonun niteliklerine uygun kişiler arasından ve öncelikle kurum içinden temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için gazetelerde pozisyona ilişkin ilan yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyona özgü bir aday havuzu oluşturulur. İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra adayların hastanemizdeki değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. Hastane çalışanlarımızın kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürler arası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.
Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, hastanemizin değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.
Kurumumuza başvurmak istiyorsanız; internet sitemizde yer alan iş başvuru formu başlığı altında niteliklerinize uygun bir pozisyona başvurabilir ya da genel başvuruda bulunabilirsiniz. Genel başvuruda bulunduğunuzda özgeçmişiniz otomatik olarak aday havuzumuza alınacaktır ve niteliklerinize uygun bir pozisyon oluşması durumunda sizinle irtibata geçilecektir.

İş Başvuru Formunu Görüntülemek için lütfen tıklayınız. (Hastanenin başvuru formu)

Eğitim ve Gelişim Sistemi

Kurumumuzda bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemek için yürütülecek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tüm çalışanlar için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır. Hastanemizde eğitim ve gelişim faaliyetleri, yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim ve gelişim planları hazırlanmaktadır.

Eğitimler; oryantasyon, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır. Hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilen eğitimler konuya göre teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

• Kurum içi eğitimler, oryantasyon eğitimi, zorunlu eğitimler ve bölüme özgü mesleki eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır.

Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem Eğitim Hemşiresi tarafından hem de görev yapacağı bölüm sorumlusu tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. Eğitim Hemşiresi tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, bölüm tarafından yürütülecek programda çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Görüş ve Önerileriniz